Finansiella rapporter

  Rapport Finansiell data VD-kommentar ESEF (download XBRL)
20 oktober, 2022 DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2022
12 juli, 2022 DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2022
19 april, 2022 DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2022
22 mars, 2022 ÅRSREDOVISNING 2021
17 februari, 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2021
21 oktober, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2021
13 juli, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2021
21 april, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2021
16 april, 2021 ÅRSREDOVISNING 2020
15 februari, 2021 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2020
22 oktober, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2020
13 juli, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2020
23 april, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2020
27 mars, 2020 ÅRSREDOVISNING 2019
13 februari, 2020 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2019
23 oktober, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2019
15 juli, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2019
9 maj, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2019
3 april, 2019 ÅRSREDOVISNING 2018
12 februari, 2019 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2018
7 november, 2018 NYFOSA PROSPEKT