Finansiella rapporter

2024 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
22 april 2024 Delårsrapport januari - mars 2024
2023 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
25 mars 2024 Årsredovisning 2023
21 februari 2024 Bokslutskommuniké 2023
26 oktober 2023 Delårsrapport januari - september 2023
11 juli 2023 Delårsrapport januari - juni 2023
25 april 2023 Delårsrapport
januari–mars 2023
2022 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
31 mars 2023 Årsredovisning 2022
16 februari 2023 Bokslutskommuniké 2022
20 oktober, 2022 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–SEPTEMBER 2022
12 juli, 2022 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–JUNI 2022
19 april, 2022 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–MARS 2022
2021 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
22 mars, 2022 ÅRSREDOVISNING 2021
17 februari, 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2021
21 oktober, 2021 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–SEPTEMBER 2021
13 juli, 2021 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–JUNI 2021
21 april, 2021 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–MARS 2021
2020 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
16 april, 2021 ÅRSREDOVISNING 2020
15 februari, 2021 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2020
22 oktober, 2020 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–SEPTEMBER 2020
13 juli, 2020 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–JUNI 2020
23 april, 2020 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–MARS 2020
2019 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
27 mars, 2020 ÅRSREDOVISNING 2019
13 februari, 2020 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2019
23 oktober, 2019 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–SEPTEMBER 2019
15 juli, 2019 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–JUNI 2019
9 maj, 2019 DELÅRSRAPPORT
JANUARI–MARS 2019
2018 Rapport Finansiell data ESEF (download XBRL)
3 april, 2019 ÅRSREDOVISNING 2018
12 februari, 2019 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2018