Ledning

Stina Lindh Hök

VD

Födelseår:
1973.

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Fabege AB.

Bakgrund:
Tidigare befattningar; transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB (2010-2018), projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB (2009-2010) och Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) samt fastighetschef på Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget per 31 maj 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
97 380 aktier.

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2023:
171 000 teckningsoptioner.

ann-sofie

Ann-Sofie Lindroth

Ekonomichef

Födelseår:
1976.

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Söderport Property Investment AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen).

Bakgrund:
Tidigare befattningar; ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB (2012-2018), revisor på EY Real Estate (2004-2012), fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling (1996-1999).

Aktieinnehav i bolaget per 31 maj 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
31 626 aktier.

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2023:
82 000 teckningsoptioner.

johan_e

Johan Ejerhed

Finanschef

Födelseår:
1976.

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga uppdrag.

Bakgrund:
Tidigare befattning; projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering på SEB (2004–2018).

Aktieinnehav i bolaget per 31 maj 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
18 654 aktier.

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2023:
123 000 teckningsoptioner.

Josephine Björkman

Transaktionschef

Födelseår:
1975.

Utbildning:
Civilekonomexamen, internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i One Publicus Fastighets AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen) och Origa Care AB (publ).

Bakgrund:
Transaktionschef Jernhusen AB 2011-2017, affärsutvecklare GE Real Estate Norden 2004-2011, master black belt GE Real Estate Norden 2001-2004, analytiker GE Capital London 1999-2001.

Aktieinnehav i bolaget per 31 maj 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 720 aktier.

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2023:
160 000 teckningsoptioner.

Anders Albrektsson

Förvaltningschef

Födelseår:
1974.

Utbildning:
Fastighetsekonom, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga uppdrag.

Bakgrund:
Förvaltningschef Sverige, Newsec Property Asset Management AB (2016-2020) , Kundansvarig, Folksamuppdraget, Newsec AM (2007-2015), Fastighetschef, Newsec AM (2005-2006).

Aktieinnehav i bolaget per 31 maj 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 500 aktier.

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2023:
68 000 teckningsoptioner.

 

Linn Ejderhamn

Chefsjurist

Födelseår:
1986.

Utbildning:
Juris kandidatexamen, Stockholms universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga uppdrag.

Bakgrund:
Erfarenhet som advokat vid Baker McKenzie Advokatbyrå (2011-2015) och advokatfirman Cederquist (2015-2019).

Aktieinnehav i bolaget per 31 maj 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
7 000 aktier.

Teckningsoptioner i bolaget per 31 maj 2023:
47 000 teckningsoptioner.