Ledning

Stina Lindh Hök

VD

Födelseår:
1973

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Fabege AB.

Bakgrund:
Tidigare befattningar; transaktionschef på Hemfosa Fastigheter AB (2010-2018), projektledare för transaktioner på Atrium Ljungberg AB (2009-2010) och Leimdörfer Fastighetsmarknad AB (2006-2008) samt fastighetschef på Fabege AB (2005).

Aktieinnehav i bolaget per 5 maj 2022 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
74 210 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 5 maj 2022:
241 000 teckningsoptioner

ann-sofie

Ann-Sofie Lindroth

Ekonomichef

Födelseår:
1976

Utbildning:
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Söderport Property Investment AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen) och Torslanda Property Investment AB (publ).

Bakgrund:
Tidigare befattningar; ekonomichef på Hemfosa Fastigheter AB (2012-2018), revisor på EY Real Estate (2004-2012), fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling (1996-1999).

Aktieinnehav i bolaget per 5 maj 2022 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
9 626 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 5 maj 2022:
179 000 teckningsoptioner

johan_e

Johan Ejerhed

Finanschef

Födelseår:
1976

Utbildning:
Civilingenjörsexamen, internationell industriell ekonomi (finansinriktning), Linköpings universitet.

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga uppdrag

Bakgrund:
Tidigare befattning; projektledare inom strukturerad fastighetsfinansiering på SEB (2004–2018).

Aktieinnehav i bolaget per 5 maj 2022 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 500 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 5 maj 2022:
233 500 teckningsoptioner

Josephine Björkman

Transaktionschef

Födelseår:
1975

Utbildning:
Civilekonomexamen, internationell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Fabege AB One Publicus Fastighets AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen) och Origa Care AB (publ)

Bakgrund:
Transaktionschef Jernhusen AB 2011-2017, affärsutvecklare GE Real Estate Norden 2004-2011, master black belt GE Real Estate Norden 2001-2004, analytiker GE Capital London 1999-2001

Aktieinnehav i bolaget per 5 maj 2022 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
3 720 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 5 maj 2022:
137 000 teckningsoptioner

Anders Albrektsson

Förvaltningschef

Födelseår:
1974

Utbildning:
Fastighetsekonom, Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga pågående uppdrag:
Inga övriga uppdrag

Bakgrund:
Förvaltningschef Sverige, Newsec Property Asset Management AB (2016-2020) , Kundansvarig, Folksamuppdraget, Newsec AM (2007-2015), Fastighetschef, Newsec AM (2005-2006)

Aktieinnehav i bolaget per 5 maj 2022 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 000 aktier

Teckningsoptioner i bolaget per 5 maj 2022:
45 000 teckningsoptioner