Visselblåsarfunktion

Nyfosa uppmuntrar medarbetare, affärspartners, hyresgäster, leverantörer och andra externa kontakter, att meddela Bolaget om de identifierat ett allvarligt problem eller hyser allvarliga misstankar om bedrägeri, korruption, trakasserier eller liknande oegentligheter inom koncernens verksamhet. Bolagets medarbetare och även tredje parter har en viktig roll i att slå larm om de misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger Nyfosa en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

I första hand uppmanas visselblåsaren att vända sig till sin kontaktperson på Nyfosa alternativt sin chef eller en annan chef om visselblåsaren är en medarbetare. Övriga anmälare bör rapportera direkt via kommunikationskanalen. För att säkerställa att samtliga misstankar lyfts tillhandahåller Nyfosa en säker kanal för anonym rapportering. Kanalen tillhandahålls av en extern aktör, WhistleB och är inte spårbar. Rapportering genom den anonyma kanalen görs genom att en anmälan lämnas på följande hemsida, https://report.whistleb.com/nyfosa. Den av Bolaget utsedda kontaktpersonen och utredningsansvarige för visselblåsarärenden är för närvarande styrelseledamoten och ersättningsutskottets ordförande: Per Lindblad, e-post: [email protected].

Här hittar du mera information om tjänsten:

Anklagelser om oegentligheter hanteras och utreds i enlighet med av Nyfosa, vid var tid, fastställda riktlinjer för visselblåsartjänsten. Nyfosa ska göra sitt yttersta för att skydda meddelarens identitet. All kommunikation sker konfidentiellt, såvida anmälaren inte tydligt önskat motsatsen. Nyfosa rekommenderar alltid att anmälaren identifierar sig och förklarar sitt ärende i detalj för att underlätta utredningen, men respekterar och behandlar även anonyma anmälningar om anmälaren föredrar ett sådant förfarande.

Nyfosa försäkrar att inga diskriminerande åtgärder vidtas mot en medarbetare eller tredje part som rapporterar ett ärende till Nyfosa baserat på hans/hennes personliga kunskap. Om en person anser att han eller hon har utsatts för repressalier, efter att ha rapporterat eller deltagit i en utredning, ska han/hon omedelbart anmäla detta till ansvarig (som för närvarande är revisionsutskottets ordförande). Alla sådana anmälningar kommer också att utredas under sekretess.

”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.” WhistleB