Revisorer

Vid årsstämma i Nyfosa den 25 april 2023 beslutades att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har varit Nyfosas revisor sedan bolagets bildande. Mattias Johansson är huvudansvarig revisor. Mattias Johansson är född 1973 och auktoriserad revisor samt medlem i FAR.