Aktien

Nyfosas stamaktie av serie A är sedan november 2018 noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap under kortnamnet ”NYF”.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 208 063 057 stamaktier av serie A. En stamaktie av serie A i Nyfosa berättigar till en röst.