Aktien

Nyfosas aktie är sedan november 2018 noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap under kortnamnet ”NYF”.

Det totala antalet registrerade aktier uppgår till 191 022 813. En aktie i Nyfosa berättigar till en röst.