Nyfosas historia

Nyfosa har på kort tid byggt ett dynamiskt fastighetsbolag som brinner för affärer. Med örat mot transaktionsmarknaden och nära relationer med våra kunder har vi byggt upp ett fastighetsbestånd i Sverige och Finland med hållbara kassaflöden och ett värde över 30 MDSEK.

Nyfosa bildas

I november 2018 noterades Nyfosa på Nasdaq Stockholm. Noteringen markerade starten för Nyfosa som ett självständigt bolag efter avknoppningen från Hemfosa Fastigheter. Syftet med delningen var att med två specialiserade bolag ta vara på potentialen i hela verksamheten. Hemfosas portfölj av attraktiva kommersiella fastigheter var det fastighetsbestånd som blev utgångspunkten för Nyfosas verksamhet.

Transaktioner i vårt DNA

Ambitionen för det nybildade Nyfosa med vd Jens Engwall var att skapa ett transaktionsorienterat och opportunistiskt fastighetsbolag med en liten och snabb organisation. Vi etablerade oss snabbt i rollen som börsens enda fastighetsbolag med fokus på hållbara kassaflöden och en investeringsstrategi som möjliggör förvärv i olika geografier och kategorier.

2021

Nyfosa tog klivet in i Finland tillsammans med Brunswick Real Estate och förvärvade fastigheter i finska regionsstäder för cirka 2,5 MDSEK. Nyfosa intensifierar sitt hållbarhetsarbete och sätter nya hållbarhetsmål. Ett ramverk för grön finansiering etableras och gröna hybridobligationer emitteras.

2020

Trots en turbulent marknad med anledning av coronapandemin hade Nyfosa en positiv nettouthyrning under hela året med stark utveckling i kassaflöde per aktie, vårt nya finansiella mål. Ett flertal större transaktioner genomfördes och totalt förvärvades fastigheter till ett värde om 12,2 MDSEK. Stina Lindh Hök tog över som VD för Nyfosa. Vi årets slut uppgick fastighetsvärdet till 29,4 MDSEK.

2019

Under 2019 fortsatte Nyfosa att växa i högt tempo. Såväl större portföljförvärv som mindre affärer genomfördes samtidigt som organisationen kompletterades med ny kompetens för framtida tillväxt. Årets största affär var en portfölj till ett värde om cirka 4,2 MDSEK. Vid årets slut uppgick fastighetsvärdet till 19,6 MDSEK.

2018

Nyfosa delades ut till aktieägarna i Hemfosa och noterades på Nasdaq Stockholm. Under året förvärvades fastigheter till ett fastighetsvärde om 3,7 MDSEK. Vårt enskilt största förvärv utgjordes av en fastighetsportfölj med ett värde om 3,6 MDSEK. Vid årets slut uppgick fastighetsvärdet till 15,6 MDSEK.