Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner.

  • 41 MDSEK

    FASTIGHETSVÄRDE
    30 september 2023

Delårsrapport
januari-september 2023

  • + 20 %

    TILLVÄXT DRIFTNETTO
    Jan-sep 2023

“Ökat fokus på energi- och hållbarhetsfrågor innebär också att vi fastighetsägare måste ta mer ansvar. I linje med vår hållbarhetsagenda arbetar vi för att minska vår egen direkta miljöpåverkan i hela vårt bestånd.”

nyfosa-henrik-brandin-module
HENRIK BRANDIN
ENERGICONTROLLER SVERIGE

Har du frågor?

Då är det bara att höra av sig. Välj ditt område här för att se kontaktuppgifter. Om du vill göra en serviceanmälan, klicka här och välj din fastighet för att se aktuella kontaktuppgifter.