Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtregioner.

  • 39.5 MDSEK

    FASTIGHETSVÄRDE
    31 mars 2024

Delårsrapport januari – mars 2024

  • + 4 %

    TILLVÄXT DRIFTNETTO
    Jan-mar 2024

ENERGIBESPARINGS-
ÅTGÄRDER SOM GÖR SKILLNAD

Nyfosa arbetar kontinuerligt med olika projekt för att minska bolagets energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Viktiga områden för detta är exempelvis översyn av värme, kyla, belysning och ventilation utifrån hyresgästernas och fastigheternas behov. Genom att se till varje enskild byggnads energimässiga förbättringspotential kan vi göra stor skillnad.

I fastigheten Riksdalern 3 i Karlstad har Nyfosa slutfört ett projekt som minskar energiförbrukningen med mer än 500 000 kWh årligen, motsvarande en minskning med drygt 40 procent, samtidigt som fastighetens energiklassning förbättrades.

Har du frågor?

Då är det bara att höra av sig. Välj ditt område här för att se kontaktuppgifter. Om du vill göra en serviceanmälan, klicka här och välj din fastighet för att se aktuella kontaktuppgifter.