Nyfosa är ett transaktionsintensivt, opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och säljer fastigheter, idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden.

  • 41.5 MDSEK

    FASTIGHETSVÄRDE
    30 september 2022

DELÅRSRAPPORT
JANUARI – SEPTEMBER 2022

  • 6.2 MDSEK

    FÖRVÄRVADE FASTIGHETER
    2021

“Ökat fokus på energi- och hållbarhetsfrågor innebär också att vi fastighetsägare måste ta mer ansvar. I linje med vår hållbarhetsagenda arbetar vi för att minska vår egen direkta miljöpåverkan i hela vårt bestånd.”

nyfosa-henrik-brandin-module
HENRIK BRANDIN
ENERGICONTROLLER SVERIGE

Har du frågor?

Då är det bara att höra av sig. Välj ditt område här för att se kontaktuppgifter. Om du vill göra en serviceanmälan, klicka här och välj din fastighet för att se aktuella kontaktuppgifter.