Styrelse

David Mindus

Styrelseordförande

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
25 april 2023

Styrelseordförande sedan:
23 april, 2024

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. VD för AB Sagax sedan 2004.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i AB Sagax. Styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB, Söderport Property Investment AB (samt andra koncernbolag) och Mindustri AB (samt andra koncernbolag).

Aktieinnehav i Bolaget per den 31 mars 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): David Mindus äger 16,85 % av kapitalet och 29,00 % av rösterna i AB Sagax, som i sin tur innehar 44 500 000 aktier i Nyfosa.

Beroende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Maria Björklund

Styrelseledamot

Födelseår: 1970

Ledamot sedan: 23 april, 2024.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Tidigare erfarenheter som bland annat portföljförvaltare vid Postens Pensionsstiftelse fastigheter, infrastruktur och private equity (1998-2015) och AMF alternativa investeringar, alternativa räntebärande (2015-2017).

Övriga pågående uppdrag: Chef för Alternativa Investeringar på Tredje AP-fonden (notera att Björklund dock valt att avsluta sin tjänst och kommer att lämna Tredje AP-fonden i juli 2024). Styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB, Hemsö Intressenter AB, Trophi Fastighets AB (publ), Trenum AB (publ), Fastighets AB Regio och Polhem Infra AB samt styrelseordförande i 4 to 1 Investments AB.

Aktieinnehav i Bolaget per den 1 april 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Marie Bucht Toresäter

Styrelseledamot

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivs­erfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet. Tidigare erfarenheter från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB, Skanska ID, NCC Property Development Nordic AB och Newsec Advice AB.

Övriga pågående uppdrag: VD i Novier AB, Novier Real Estate AB, Novier Property Group AB, Novier Property Advisors AB och styrelseledamot i MVB Holding AB samt Novier Leasing & Development AB.

Aktieinnehav i Bolaget per den 31 mars 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 5 156

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Ulrika Danielsson

Styrelseledamot

Födelseår: 1972

Ledamot sedan: 23 april, 2024.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Erfarenhet som CFO på Atrium Ljungberg sedan 2021. Tidigare erfarenheter som ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Castellum (2014-2021) och styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (2018-2023) samt Slättö Förvaltning AB (2018-2022).

Övriga pågående uppdrag: CFO på Atrium Ljungberg samt styrelseledamot i Pandox Aktiebolag och Infranord AB.

Aktieinnehav i Bolaget per den 1 april 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 0

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

jens

Jens Engwall

Styrelseledamot

Födelseår:
1956

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Tidigare erfarenheter som grundare och VD för Nyfosa AB och Hemfosa Fastigheter AB, VD i Kungsleden AB samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Chengde Intressenter AB, Kveldhus AB, Nordic Mezzanine Capital I AB, Hemfosa Gård AB och Hemfosa Islandshästar AB.

Aktieinnehav i Bolaget per den 31 mars 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 4 338 564 varav 400 000 via bolag

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

per

Per Lindblad

Styrelseledamot

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivs­erfarenhet: Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala. Tidigare erfarenheter från bland annat ledande befattningar inom SEB.

Övriga pågående uppdrag: VD i Landshypotek Bank Aktiebolag, styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag och styrelseledamot i Dina Försäkring AB, Svenska Bankföreningen samt Svensk Kooperation ekonomisk förening.

Aktieinnehav i Bolaget per den 31 mars 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 10 000

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Claes Magnus Åkesson

Styrelseledamot

Födelseår:
1959

Ledamot sedan:
19 april 2022

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt Advanced Management Programme vid INSEAD, i Frankrike. Tidigare erfarenheter som t.f. ekonomioch finansdirektör, senior rådgivare, ekonomi- och finansdirektör samt ansvarig för Investor Relations hos JM AB. Tidigare erfarenhet inkluderar vidare positioner som chefscontroller Asien, ekonomi- och finanschef Malaysia samt regioncontroller Asien i Ericsson-koncernen.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Anders Bodin Fastigheter AB, styrelseordförande i JM@Home AB och styrelseledamot i Concentric AB samt CM Åkesson AB.

Aktieinnehav i Bolaget per den 31 mars 2024 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 7 500

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.