Styrelse

johan (1)

Johan Ericsson

Styrelseordförande

Födelseår:
1951

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar och olika positioner inom Catella-koncernen (1993–2015).

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande Market Art Fair Intressenter AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen), Fastighetsbolaget Emilshus AB och Prinsessan Estelles Kulturstiftelse samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ), AB Borudan Ett och Torekov By AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
65 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

lisa

Lisa Dominguez Flodin

Styrelseledamot

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.
Tidigare erfarenhet som bland annat CFO på Grön Bostad AB (2016-2021), VD i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt från ledande befattningar inom Oscar Properties AB (2017), Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP Group (2011–2012).

Övriga pågående uppdrag:
CFO på Granitor (fd. Midroc), styrelseledamot i Cordim Europe AB (och andra styrelseupdrag inom koncernen), Granitor Properties AB, LCF Financial Services AB och Flodin Kapital AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
7 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Marie Bucht Toresäter

Styrelseledamot

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB (2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC Property Development Nordic AB (2012–2013) och Newsec Advice AB (1999–2012).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Novier AB, Novier Real Estate AB, Novier Property Group AB, Novier Property Advisors AB och styrelseledamot i MVB  Holding AB samt Novier Leasing & Development AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
5 156 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

jens

Jens Engwall

Styrelseledamot

Födelseår:
1956

Ledamot sedan:
15 november 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Erfarenhet som grundare och VD för Nyfosa AB (2018-2020) och Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Property Investment AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen), styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Chengde Intressenter AB, Kveldhus AB, Nordic Mezzanine Capital I AB och Hemfosa Gård AB. 

Aktieinnehav i bolaget per 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 148 131 aktier varav 400 000 via bolag

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

per

Per Lindblad

Styrelseledamot

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom SEB (2008–2017).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Landshypotek Bank Aktiebolag, styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag och styrelseledamot i Dina Försäkring AB, Svenska Bankföreningen samt Svensk Kooperation.

Aktieinnehav i bolaget per 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
10 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Claes Magnus Åkesson

Styrelseledamot

Född:
1959

Ledamot sedan:
19 april 2022

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt AdvancedManagement Programme vid  INSEAD, i Frankrike. Ekonomi- och finansdirektör samt ansvarig för Investor Relations (1998-2021) och senior rådgivare (2022) hos JM AB. Tidigare erfarenhet inkluderar positioner som chefscontroller Asien, ekonomi- och finanschef Malaysia samt regioncontroller Asien i Ericsson-koncernen (1987-1998).

Övriga pågående uppdrag:
Tillförordnad CFO JM AB. Styrelseordförande i JM@Home AB och styrelseledamot i Concentric AB, CM Åkesson AB, Anders Bodin Fastigheter AB.

Aktieinnehav i bolaget per 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
2 500 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

David Mindus

Styrelseledamot

Födelseår: 1972

Ledamot sedan: 25 april 2023

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Stockholms universitet. Erfarenhet som VD för AB Sagax sedan 2004.

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i AB Sagax. Styrelseledamot i Hemsö Fastighets AB, Söderport Property Investment AB (samt andra koncernbolag) och Mindustry AB (samt andra koncernbolag).

Aktieinnehav i Bolaget per den 31 mars 2023 (inkl. eventuellt närståendeinnehav): David Mindus äger 17,69 % av kapitalet och 29,98 % av rösterna i AB Sagax, som i sin tur innehar 40 673 224 aktier i Nyfosa.

Beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.