Styrelse

johan (1)

Johan Ericsson

Styrelseordförande

Födelseår:
1951

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm. FRICS.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar och olika positioner inom Catella-koncernen (1993–2015).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Solnaberg Property AB (publ) med dotterbolag. Styrelseordförande i Aktiebolaget Oscar Robur, Market Art Fair Intressenter AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen), Castar Europe AB och Fastighetsbolaget Emilshus AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen), samt styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ) och Torekov By AB.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
30 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

lisa

Lisa Dominguez Flodin

Styrelseledamot

Födelseår:
1972

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kandidatexamen i redovisning och revision, Mittuniversitetet, Östersund samt MBA, San Jose State University.
Tidigare erfarenhet som bland annat CFO på Grön Bostad AB (2016-2021), VD i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (2018) och styrelseledamot (inklusive ledamot i revisionsutskott) i NP3 Fastigheter AB (publ) (2014-2017) samt från ledande befattningar inom Oscar Properties AB (2017), Cityhold Property AB (2012–2016) och NBP Group (2011–2012).

Övriga pågående uppdrag:
CFO på Midroc, styrelseledamot i LCF Financial Services AB och Flodin Kapital AB.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
7 500 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

jenny

Jenny Wärmé

Styrelseledamot

Födelseår:
1978

Ledamot sedan:
23 april 2020

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Juristexamen, Stockholms universitet.
Tidigare erfarenhet som bland annat advokat vid Manheimer Swartling Advokatbyrå, Head of legal och Corporate Affairs Hemla AB (tidigare D.Carneige & Co AB), styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB, styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ) och tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt.

Övriga pågående uppdrag:
Chefsjurist och senior partner på Slättö Förvaltning AB. Styrelseledamot i PropCap Advisory Sweden AB och Jywfym AB.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
1 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Marie Bucht Toresäter

Styrelseledamot

Födelseår:
1967

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom bland annat Headlight International AB (2015–2017), Skanska ID (2013–2015), NCC Property Development Nordic AB (2012–2013) och Newsec Advice AB (1999–2012).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Novi Real Estate AB, Nordier Property Group AB, Nordier Property Advisors AB och styrelseledamot i MVB Holding AB.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 796 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

jens

Jens Engwall

Styrelseledamot

Födelseår:
1956

Ledamot sedan:
15 november 2017

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.
Erfarenhet som grundare och VD för Nyfosa AB (2018-2020) och Hemfosa Fastigheter AB (2009–2018), VD i Kungsleden AB (1993–2006) samt erfarenhet av fastighetssektorn från bland annat tidigare positioner inom Skanska AB.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i fastighetsbolaget Söderport Property Investment AB och andra styrelseuppdrag inom Söderportkoncernen, styrelseordförande i Torslanda Property Investment AB (publ), styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB och Quantafuel AS.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
4 853 411 aktier varav 400 000 via bolag

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

per

Per Lindblad

Styrelseledamot

Födelseår:
1962

Ledamot sedan:
7 maj 2018

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Master of science in Agriculture Economics, SLU Uppsala.
Tidigare erfarenhet från bland annat ledande befattningar inom SEB (2008–2017).

Övriga pågående uppdrag:
VD i Landshypotek Bank Aktiebolag och styrelseordförande i Lyckås Aktiebolag.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):
10 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare

Mats Andersson

Styrelseledamot

Födelseår:
1954

Ledamot sedan:
9 maj 2019

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom, Stockholms Universitet.Tidigare erfarenhet från bland annat Fjärde AP-fonden, där han var VD i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar inom Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach. Mats har varit styrelseledamot i ett flertal noterade bolag.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Söderport Holding AB (och andra styrelseuppdrag inom koncernen), och Torslanda Property Investment AB (publ), samt styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Chengde Intressenter AB och Kveldhus AB.

Aktieinnehav i bolaget per 30 september 2021 (inkl. eventuellt närståendeinnehav):

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare