Aktiekapital

 

 

Tidpunkt Händelse Förändring aktiekapital (SEK) Förändring antal aktier Aktiekapital efter ändring (SEK) Antal aktier efter ändring
17 oktober 2017 Nybildning n.a. n.a. 50 000 500
21 maj 2018 Delning av aktier (1:200) n.a. + 99 500 50 000 100 000
21 maj 2018 Nyemission + 78 814 124,50 + 157 628 249 78 864 124,50 157 728 249
21 augusti 2018 Nyemission + 5 000 000 + 10 000 000 83 864 124,50 167 728 249
17 februari 2020 Nyemission + 3 231 412 + 6 462 824 87 095 536,50 174 191 073
4 mars 2020 Nyemission + 5 155 000 + 10 310 000 92 250 536,50 184 501 073
9 juni 2021 Nyemission + 3 260 870 + 6 521 740 95 511 406,50 191 022 813
14 maj 2024 Utbyte av teckningsoption +20 122 40 244 95 531 528,50 191 063 057
16 maj 2024 Nyemission +8 500 000 +17 000 000 104 031 528,50 208 063 057