Nära affärerna och hyresgästerna

Nyfosas organisation är snabbfotad och flexibel, har dokumenterad transaktionsvana och lång erfarenhet av att värdera risker. Ledord i vårt arbetssätt är snabbhet, enkelhet och korta beslutsvägar. Genom att vara effektiva i våra affärer kan vi generera högt kassaflöde och skapa goda utvecklingsmöjligheter för våra hyresgäster.

Nyfosa har en bred geografisk närvaro med fastigheter i hela Sverige och större orter i Finland. I nyckelorter i Sverige med större fastighetsbestånd finns regionala förvaltningskontor, för närvarande nio kontor. I Finland driver bolagets partner Brunswick Real Estate den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor tillsammans med Nyfosas egen personal.

Med mycket erfarna medarbetare i vårt förvaltningsteam och ett strukturerat arbetssätt har vi förmågan att effektivt hantera ett fastighetsbestånd fördelat på många orter.

Hög effektivitet och korta beslutsvägar

Nyfosa har en decentraliserad och förhållandevis liten organisation, vilket skapar förutsättningar för effektivitet och korta beslutsvägar där alla medarbetare har kännedom om och förståelse för mål och strategier.

Den operativa strukturen består av koncernledning, koncerngemensamma funktioner och förvaltning. I syfte att skapa flexibilitet som kan anpassas efter Nyfosas utveckling är organisationsstrukturen platt, i vilken de mest centrala funktionerna återfinns internt. De mer standardiserade funktionerna upprätthålls av externa tjänsteleverantörer.

Nyfosa Org SV