Organisation

Nyfosa erbjuder en kreativ, öppen och stimulerande arbetsmiljö med fokus på delaktighet och personlig utveckling. Organisationen är decentraliserad med korta beslutsvägar.

Nyfosa har en bred geografisk närvaro med fastigheter i Sverige och Finland. Fastigheterna i Sverige är primärt belägna i eller nära större städer i mellersta och södra delen av landet samt i Norrland där beståndet främst är beläget längs E4:an. Fastigheterna i Finland är fokuserade i studentstäder i den södra delen av landet. Nio regionkontor i Sverige och två i Finland förvaltar beståndet. Utöver dessa finns lokalkontor där behov finns. Förvaltningen bedrivs främst med egen personal i nyckelroller såsom hyresgästrelationer, teknisk förvaltning och uthyrning. Fastighetsdriften sköts av lokala leverantörer på respektive ort. I Finland bedrivs verksamheten av Brunswick, en förvaltningsorganisation som leds av en landschef.

Med erfarna medarbetare och för Nyfosa välkända tjänsteleverantörer samt ett strukturerat arbetssätt finns förmågan att effektivt hantera ett fastighetsbestånd fördelat på många orter.