Finansiering

Nyfosa finansierar sina tillgångar med eget kapital, skulder till de nordiska bankerna och lånefonder samt till mindre andel med hybridobligationer och obligationer emitterade på den svenska kapitalmarknaden.

Finansiella riskbegränsningar

  • Nettoskuld/EBITDA ska ej överstiga 12,0 ggr.
  • Nettobelåningsgraden ska ej överstiga 60 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga 2,0 ggr.

Nyckeltalen ovan representerar inte finansiella mål utan riskbegränsningar varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.

Läs mer om Nyfosas finansiering i våra finansiella rapporter.