Nyfosa i Finland

Nyfosa har tagit steget in i Finland för att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighetsmarknaden tillsammans med Brunswick Real Estate. Arbetet med att utvärdera och genomföra affärer drivs av Nyfosa från kontoret i Stockholm samt på plats i Finland av Brunswick Real Estates organisation.

Bakgrund

Det saknas ett opportunistiskt fastighetsbolag i Finland och Nyfosa bedömer att det finns attraktiva affärsmöjligheter. Vårt mål är att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka 7 MDSEK inom fem år. Vårt förvärvsfokus är brett och i linje med Nyfosas verksamhet på den svenska marknaden. Med inriktning på finska regionsstäder inkluderas alla fastighetskategorier förutom bostäder.

Brunswick Real Estate, med närvaro i Finland sedan 2006, driver den operativa verksamheten på den finska marknaden avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Fastighetsbestånd i Finland

Per den 31 mars 2023 äger Nyfosa fastigheter i Finland till ett värde om cirka 8,2 MDSEK.

FÖR FRÅGOR OM NYFOSA I FINLAND, VÄNLIGEN KONTAKTA

thumbnail_VUE3737_0205_Hanna_A5 (1)

Hanna Rauhala

Partner & Country Head
+358 400 297 312