Nyfosa i Finland

Nyfosa har sedan det första förvärvet 2021 verkat i Finland för att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighetsmarknaden. Vårt förvärvsfokus i Finland är brett och i linje med Nyfosas verksamhet på den svenska marknaden. Fokus ligger på växande finska regionsstäder såsom Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä och Åbo, och inkluderar alla fastighetskategorier förutom bostäder.

Brunswick Real Estate, med närvaro i Finland sedan 2006, driver den operativa verksamheten på den finska marknaden avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag. Verksamheten drivs från tre regionkontor, med lokal närvaro på alla orter.

FÖR FRÅGOR OM NYFOSA I FINLAND, VÄNLIGEN KONTAKTA

thumbnail_VUE3737_0205_Hanna_A5 (1)

Hanna Rauhala

Partner & Country Head
+358 400 297 312