Sveriges snabbaste fastighetsbolag

Nyfosa publicerar löpande finansiell information under denna sektion av webbplatsen för att våra aktieägare, analytiker, investerare, hyresgäster och andra intresserade ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer i bolaget.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Loading...

FINANSIELL KALENDER

SENASTE RAPPORTEN

16 FEBRUARI, 2022

Bokslutskommuniké januari–december 2022

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Nyfosa ska skapa värde och hållbara kassaflöden. Det gör vi med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt.

Prenumerera