Nyfosa ska vara bäst på att skapa värde

Nyfosa publicerar löpande finansiell information under denna sektion av webbplatsen för att våra aktieägare, analytiker, investerare, hyresgäster och andra intresserade ska kunna hålla sig uppdaterade om vad som händer i bolaget.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Loading...

FINANSIELL KALENDER

SENASTE RAPPORTEN

21 februari, 2023

Bokslutskommuniké 2023

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Nyfosa ska skapa värde och hållbara kassaflöden. Det gör vi med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt.

Prenumerera