Malmö

Besöksadress

Derbyvägen 20
212 35 Malmö

08-406 64 00

Amina Al-Obaidy - Föräldraledig

Förvaltningsassistent
+46 70 658 50 55

Daniel Bäckvall

Teknisk förvaltare
+46 70 691 86 00

Henrik Nilsson - Föräldrarledig

Förvaltare
+46 70 682 13 00

Johan Persson

Teknisk förvaltare
+46 73 364 15 53

Mathias Cronqvist

Regionsansvarig
+46 73 334 18 67

Peter Strömberg

Teknisk förvaltare
+46 70 811 05 43

Pia Ellingsworth

Förvaltare
+46 70 835 71 11

Shenaj Ramadanovska

Förvaltningsassistent
+46 70 710 76 02