Till våra leverantörer

Nyfosa förvaltar, utvecklar och förädlar fastighetsbeståndet i syfte att öka fastigheternas intjäningsförmåga och värde. Förvaltningen bedrivs på ett professionellt, lönsamt och hållbart sätt i nära samarbete mellan Nyfosas lokala organisation, de centrala funktionerna och i nära dialog med hyresgäster, samhället och övriga intressenter.

Med vår uppförandekod för leverantörer vill vi säkerställa att vi tillsammans med er leverantörer och samarbetspartners upprätthåller en god affärsetik och skapar en hållbar utveckling för individen och fastigheterna. Det är därför viktigt för oss att ni som leverantör bekräftar och accepterar vår uppförandekod för leverantörer.

Vi ber er att läsa igenom och godkänna denna uppförandekod genom att fylla i era uppgifter och bekräfta i formuläret nedan.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med er!

Här kan du läsa om hur Nyfosa behandlar personuppgifter.

Du måste godkänna innan du skickar in.

FÖR FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA

Stina Lindh Hök

VD