Prospekt

Aktier

  Prospekt
7 november, 2018 Nyfosa prospekt, börsnotering 2018 Prospekt

Obligationer

  Prospekt
23 maj, 2023 Nyfosa prospekt, Grön obligation 2023/2026 Registreringsdokument Värdepappersnot
6 maj, 2022 Nyfosa prospekt, Grön obligation 2022/2025 Tillägg till registreringsdokument Värdepappersnot
31 maj, 2021 Nyfosa prospekt, Grön obligation 2021/2024 Prospekt
14 december, 2021 Nyfosa prospekt, Hybridobligation 2021 Registreringsdokument Värdepappersnot
5 juni, 2019 Nyfosa prospekt, Obligation 2019/2022 Prospekt