Snabbfotade, kreativa och marknadsnära

Nyfosas sätt att arbeta kan beskrivas väldigt enkelt. Det handlar om att sätta saker i nytt ljus. Att vrida på perspektiv, upptäcka möjligheter och förädla varje investering. I praktiken innebär det att vi gör de affärer vi tror på, utan att begränsas av en snäv investeringsstrategi. På det sättet skapar och utvecklar vi fastigheter med växande värden och nära relationer till våra kunder.

”Vi bygger hållbara kassaflöden och växande värden”

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 september 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 34,5 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018.