Snabbfotade, kreativa och marknadsnära

På Nyfosa gör vi affärer vi tror på oavsett fastighetskategori eller geografi. Vi vet att varje fastighet är unik och har sina unika förutsättningar. Vi bygger en diversifierad portfölj och på det sättet skapas och utvecklas ett fastighetsbestånd med starka, hållbara kassaflöden och växande värden.

”Vi bygger hållbara kassaflöden och växande värden”

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop.