Snabbfotade, kreativa och marknadsnära

Nyfosas sätt att arbeta kan beskrivas väldigt enkelt. Det handlar om att sätta saker i nytt ljus. Att vrida på perspektiv, upptäcka möjligheter och utvinna det bästa ur varje investering. I praktiken innebär det att vi gör de affärer vi tror på, oavsett kategori eller geografi. På det sättet skapar och utvecklar vi fastigheter med starka, hållbara kassaflöden och växande värden.

”Vi bygger hållbara kassaflöden och växande värden”

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop.