Ramverk för grön finansiering

Nyfosa har upprättat ett ramverk för grön finansiering som skapar förutsättningar att emittera gröna kapitalmarknadsinstrument, däribland obligationer. Emissionslikviden från gröna obligationer kommer användas för att finansiera fastigheter och projekt som uppfyller kriterierna i det gröna ramverket. Det avser framförallt gröna och energieffektiva fastigheter men även investeringar i energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Etableringen av ett ramverk för grön finansiering utgör en del i bolagets finansiella hållbarhetsarbete.

Nyfosas ramverk för grön finansiering följer branschstandarden Green Bond Principles 2018 och har genomgått en oberoende utvärdering av CICERO (Center for International Climate Research). Tilldelat omdöme är Medium Green.