Ramverk för grön finansiering

Nyfosa har upprättat ett ramverk för grön finansiering som skapar förutsättningar att emittera gröna kapitalmarknadsinstrument, däribland obligationer. Emissionslikviden från gröna obligationer kommer användas för att finansiera fastigheter och projekt som uppfyller kriterierna i det gröna ramverket. Det avser framförallt gröna och energieffektiva fastigheter men även investeringar i energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Etableringen av ett ramverk för grön finansiering utgör en del i bolagets finansiella hållbarhetsarbete.

Nyfosas ramverk för grön finansiering följer branschstandarderna Green Bond Principles 2021 (med Juni 2022 Appendix I) samt Green Loan Principles 2023 och har genomgått en oberoende utvärdering av ISS Corporate Solutions.