Finansiella rapporter

  Rapport Finansiell data VD-kommentar ESEF (download XBRL)
19 april, 2022 DELÅRSRAPPORT JANUARI–MARS 2022
17 februari, 2022 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2021
21 oktober, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021
13 juli, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021
21 april, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021
15 februari, 2021 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2020
22 oktober, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020
13 juli, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020
23 april, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020
13 februari, 2020 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019
23 oktober, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019
15 juli, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019
9 maj, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019
12 februari, 2019 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018