Finansiella rapporter

  Rapport Finansiell data VD-kommentar ESEF (download XBRL)
22 oktober, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020
13 juli, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020
23 april, 2020 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020
27 mars, 2020 ÅRSREDOVISNING 2019
13 februari, 2020 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019