Finansiella rapporter

  Rapport Finansiell data VD-kommentar ESEF (download XBRL)
23 oktober, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019
15 juli, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019
9 maj, 2019 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2019
3 april, 2019 ÅRSREDOVISNING 2018
12 februari, 2019 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2018