Finansiella rapporter

  Rapport Finansiell data VD-kommentar ESEF (download XBRL)
21 oktober, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2021
13 juli, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021
21 april, 2021 DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021
16 april, 2021 ÅRSREDOVISNING 2020
15 februari, 2021 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2020