Vi förädlar fastigheter och bygger relationer

En bra fastighet kan alltid bli bättre. Nyfosas förvaltningsteam, arbetar för att skapa värde genom att förädla fastighetsbeståndet, i stort och smått. Utgångspunkten är varje fastighets förutsättningar och hyresgästernas behov. Det är också i förvaltningen som en viktig del av vårt hållbarhetsarbete bedrivs och affärsmöjligheter genereras.

Nyfosas förvaltning driver ett strukturerat arbete med att förädla det befintliga fastighetsbeståndet i nära samarbete med hyresgästerna. Genom att arbeta aktivt med fastigheterna kan vi möta hyresgästens förändrade behov med smarta lösningar och hållbara investeringar. Med Nyfosas höga förvärvstakt är ett effektivt mottagande av nya fastigheter i portföljen en viktig del av förvaltningsorganisationens arbete, liksom att fånga upp lokala affärsmöjligheter. Samarbetet med transaktionsteamet är tätt och många av våra mindre förvärv sker med utgångspunkt i förvaltningsteamens lokala kontakter. Nyfosas fastighetsbestånd erbjuder många och spännande utvecklingsmöjligheter som vi löpande utvärderar. Utgångspunkten är att bedöma hur vi långsiktigt bäst bidrar till att addera värde för hyresgästerna och ökar värdet i vårt fastighetsbestånd – genom allt från mindre investeringar till utveckling av nya detaljplaner. Optimeringen av fastigheterna ur ett hållbarhetsperspektiv är en central del i förvaltningens uppdrag. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan och skapa bra miljöer för våra hyresgäster genom arbete bland annat med energianvändning, materialval och avfallshantering, där miljöcertifieringar och gröna hyresavtal är viktiga verktyg.