Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för 340 MSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj bestående av åtta fastigheter med lager och lätt industri i Kalmar. Förvärvspriset uppgår till 340 MSEK, före avdrag för latent skatt om 20 MSEK. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 36 tusen kvadratmeter, varav merparten (96 procent) består av lätt industri/lager och resterande del av kontorslokaler. Uthyrningsgraden uppgår till 99,5 procent och total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 2,3 år. Största hyresgäster utgörs av Prestando Kalmar, Halltorp Rördelar och Kalmar Kommun. Årligt hyresvärde uppgår till cirka 25,7 MSEK. Tillträde är planerat till den 29 augusti 2022.

”Portföljen genererar stabila kassaflöden i väletablerade lägen för lager- och lätt industri i Kalmar”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.