Nyfosa avyttrar fastigheter i Sverige för 555 MSEK

Nyfosa har i två transaktioner avyttrat tio fastigheter med lager och lätt industri i Malmö, Helsingborg, Jönköping och Österåker. Försäljningspriset uppgår till 555 MSEK och årligt hyresvärde är 40 MSEK.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 55 tkvm och en ekonomisk uthyrningsgrad om 100 procent. Två av fastigheterna är belägna i Malmö, en i Helsingborg, en i Jönköping och sex i Österåker. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,2 år. Frånträde sker under april 2023.

”Försäljningen frigör kapital för nya affärsmöjligheter i syfte att stärka våra kassaflöden”, kommenterar Stina Lindh Hök”, VD för Nyfosa.