English Svenska

Valberedning 2022

2021-09-08 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Finland till ett värde om 149 MSEK

2021-07-19 07:30
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2021

2021-07-13 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Finland till ett värde om cirka 2,1 MDSEK

2021-07-08 19:00
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastigheter i Finland till ett värde om 209 MSEK

2021-07-07 07:00
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Nyfosa

2021-06-30 07:30
Läs mer

Nyfosa genomför riktad nyemission av 6 521 740 aktier och tillförs cirka 750 MSEK

2021-06-09 23:59
Läs mer

Nyfosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

2021-06-09 17:31
Läs mer

Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer

2021-05-31 11:20
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Norrland till ett värde om 377 MSEK

2021-04-30 12:00
Läs mer

Nyfosa emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

2021-04-23 17:35
Läs mer

Nyfosa ökar den maximala volymen i sitt återköpserbjudande

2021-04-23 14:50
Läs mer

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 21 april 2021

2021-04-21 11:00
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2021

2021-04-21 07:30
Läs mer

Nyfosa har upprättat ett grönt finansieringsramverk och överväger emission av grönt obligationslån samt offentliggör villkorat återköpserbjudande av bolagets utestående obligation

2021-04-19 09:30
Läs mer

Nyfosa tar steget in i Finland tillsammans med Brunswick Real Estate

2021-04-15 15:45
Läs mer

Nyfosa genomför bytesaffär – förvärvar för 657 MSEK och avyttrar för 477 MSEK

2021-03-31 17:00
Läs mer

Nyfosa hyr ut till Shenzhen Senior Technology Material för produktionsanläggning i Eskilstuna – unik etablering för Sveriges batteriindustri

2021-03-25 11:15
Läs mer

NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2020

2021-03-23 07:30
Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NYFOSA AB

2021-03-16 07:30
Läs mer

Bokslutskommuniké januari–december 2020

2021-02-15 07:30
Läs mer

Nyfosa avyttrar handelsfastighet till ett värde om 220 MSEK

2021-02-01 12:20
Läs mer

Nyfosa avyttrar bostadsfastigheter till ett värde om 445 MSEK till Heimstaden

2020-12-04 13:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastigheter för 76 MSEK

2020-11-03 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar handelsportfölj till ett värde om 175 MSEK

2020-11-02 07:30
Läs mer

Stina Lindh Hök tillträder som VD för Nyfosa

2020-10-26 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för cirka 870 MSEK enligt tidigare avsiktsförklaring

2020-10-26 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar en mixad fastighetsportfölj för cirka 2,5 MDSEK med hög andel skattefinansierade hyresgäster och utvecklingspotential

2020-10-23 15:30
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2020

2020-10-22 07:30
Läs mer

Inbjudan till Nyfosas presentation av delårsrapport för januari–september 2020

2020-10-15 08:00
Läs mer

Nyfosa har förvärvat fastighet till ett värde om cirka 65 MSEK

2020-10-12 08:00
Läs mer

Valberedning 2021

2020-10-02 07:30
Läs mer

Nyfosa ingår avsiktsförklaring om förvärv av fastighetsportfölj för cirka 1,1 MDSEK

2020-09-16 15:30
Läs mer

Nyfosa avyttrar logistikportfölj för cirka 2,1 MDSEK enligt tidigare avsiktsförklaring

2020-09-16 07:30
Läs mer

Josephine Björkman ny Transaktionschef i Nyfosa

2020-09-10 08:00
Läs mer

Stina Lindh Hök ny VD för Nyfosa

2020-08-31 08:00
Läs mer

Nyfosa avyttrar fastigheter till ett värde om cirka 1 MDSEK

2020-07-13 09:15
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2020

2020-07-13 07:30
Läs mer

Nyfosa tillträder fastighets­portfölj för 4,9 MDSEK

2020-07-09 15:15
Läs mer

Nyfosa ingår avsiktsförklaring om avyttring av logistikportfölj för cirka 2,1 MDSEK

2020-07-09 08:45
Läs mer

Finansiering säkrad för Nyfosas förvärv av fastighets­portfölj för 4,9 MDSEK

2020-06-30 17:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för 4,9 MDSEK och avyttrar projektfastighet för 400 MSEK

2020-06-10 22:30
Läs mer

Nyfosa avyttrar handelsfastighet till ett värde om 139 MSEK

2020-06-01 14:20
Läs mer

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 23 april 2020

2020-04-23 16:30
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2020

2020-04-23 07:30
Läs mer

Nyfosa avvaktar med förvärv av fastighetsportföljer från SBB i Norden AB

2020-03-31 18:00
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Nyfosa

2020-03-31 08:00
Läs mer

Nyfosas valberedning föreslår oförändrade arvoden

2020-03-27 15:30
Läs mer

NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2019

2020-03-27 08:00
Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NYFOSA AB

2020-03-23 16:45
Läs mer

Nyfosa senarelägger sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB

2020-03-23 08:00
Läs mer

Nyfosa uppdaterar om påverkan från coronaviruset

2020-03-20 15:40
Läs mer

Nyfosa presenterar nytt finansiellt mål och utdelningspolicy

2020-03-13 17:50
Läs mer

Nyfosa har tillträtt en fastighetsportfölj till ett totalt värde om cirka 4,2 MDSEK och emitterar 10 310 000 aktier

2020-03-04 14:50
Läs mer

Ökat antal aktier och röster i Nyfosa

2020-02-28 08:00
Läs mer

Nyfosa tecknar 10-årigt hyresavtal med Luleå kommun

2020-02-27 10:00
Läs mer

Nyfosa omräknar utdelningsförslag av aktier i Torslanda Property Investment AB

2020-02-21 11:45
Läs mer

Nyfosa genomför riktad nyemission av 6,46 miljoner aktier och tillförs 601 miljoner kronor

2020-02-17 23:10
Läs mer

Nyfosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

2020-02-17 17:31
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2019

2020-02-13 07:30
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse i Nyfosa AB

2020-02-12 07:30
Läs mer

Nyfosa avser föreslå sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB

2020-02-07 08:15
Läs mer

Nyfosa ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheter för cirka 8 MDSEK

2020-01-17 16:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar för 300 MSEK och avyttrar för 240 MSEK

2019-12-20 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj till ett totalt värde om cirka 4,2 MDSEK – kommer att emittera 10 310 000 aktier

2019-12-16 15:10
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK

2019-11-26 07:30
Läs mer

Nyfosa emitterar icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK

2019-11-21 15:35
Läs mer

Nyfosa har under fjärde kvartalet förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 654 MSEK

2019-11-19 12:00
Läs mer

Delårsrapport januari – september 2019

2019-10-23 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar två fastigheter i Malmö till ett värde om 118 MSEK

2019-10-15 13:02
Läs mer

Nyfosa förvärvar 10 fastigheter till ett värde om 214 MSEK från Nyfosas joint venture Söderport

2019-10-02 14:00
Läs mer

Valberedning 2020

2019-10-02 07:30
Läs mer

Katarina Sonnevi ny Transaktionschef på Nyfosa

2019-09-16 09:45
Läs mer

Villkor för Söderports försäljning av fastigheter till Torslanda Property Investment uppfyllt

2019-08-23 08:00
Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2019

2019-07-15 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde om 695 MSEK

2019-07-10 16:30
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport avyttrar fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK och lägger grunden till ett nytt fastighetsbolag

2019-07-10 11:00
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport förvärvar 3 fastigheter för 117 miljoner kronor

2019-07-03 17:15
Läs mer

Nyfosa förvärvar handel i Luleå, Storheden till ett värde om 325 MSEK

2019-07-02 14:12
Läs mer

Nyfosa förvärvar en fastighetsportfölj till ett värde om 1 570 MSEK

2019-06-24 12:00
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport förvärvar 15 fastigheter för 1 390 miljoner kronor från Nyfosa och Sagax

2019-06-24 07:00
Läs mer

Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

2019-06-05 09:15
Läs mer

Nyfosa emitterar treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK

2019-05-15 15:35
Läs mer

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 9 maj 2019

2019-05-09 16:25
Läs mer

Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora icke-säkerställda obligationslån

2019-05-09 10:00
Läs mer

Delårsrapport januari – mars 2019

2019-05-09 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar två fastigheter till ett värde om cirka 470 MSEK

2019-05-02 11:00
Läs mer

Nyfosa förvärvar en lagerportfölj till ett värde om 176 MSEK

2019-04-30 12:00
Läs mer

NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2018

2019-04-03 07:30
Läs mer

KALLELSE TILL NYFOSA AB:S ÅRSSTÄMMA

2019-04-01 07:30
Läs mer

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande till årsstämman i Nyfosa AB

2019-03-20 15:10
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2018

2019-02-12 07:30
Läs mer

Nyfosas joint venture Söderport genomför försäljning

2019-01-17 08:00
Läs mer

Nyfosa noteras på Nasdaq Stockholm

2018-11-23 08:00
Läs mer

NYFOSA PROSPEKT

2018-11-07 08:00
Läs mer

Prenumerationstjänst

Ange din mejladress eller telefonnummer beroende på vilket
kommunikationssätt du önskar ta del av informationen.