English Svenska

SNABBFOTADE, KREATIVA OCH MARKNADSNÄRA

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som ständigt utvärderar nya affärsmöjligheter, oavsett geografi eller kategori. Siktet är inställt på att bygga stabila kassaflöden och en hållbar affär.

Affärsidé

Nyfosa ska med sitt opportunistiska förhållningssätt och sin snabbfotade, marknadsnära och modiga organisation skapa värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter.

Vision

Nyfosa ska vara det fastighetsbolag i Sverige som är bäst på att skapa värde.

Ett opportunistiskt fastighetsbolag

Vi ser Nyfosa som Sveriges enda börsnoterade fastighetsbolag med en opportunistisk affärsmodell, utan begränsningar geografiskt eller till enskilda kategorier. Vårt fokus är i stället att skapa värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Möjligheten att genomföra förvärv som ligger vid sidan av vad andra aktörer söker skapar förutsättningar för oss att göra bra affärer.

Per den 30 juni 2021 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde av 31,4 MDSEK. Detta omfattade en uthyrningsbar yta om 2 517 tkvm och bestod främst av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige och Finland. I tillägg till Nyfosas helägda fastighetsbestånd äger Nyfosa även 50 procent av aktierna i fastighetsbolaget Söderport, som vid samma tidpunkt hade ett fastighetsbestånd motsvarande ett värde av 12,9 MDSEK. Läs mer under Söderport.

Se film om Nyfosa här