English Svenska

Ängsgärdsgatan 4
721 30 Västerås
+46 (0)8-406 64 00

Bert Ohlsson

Teknisk förvaltare

+46 70 542 93 00

bert.ohlsson@nyfosa.se

Christer Gran

Förvaltare

+46 70 736 84 84

christer.gran@nyfosa.se

Dick Säfström

Regionsansvarig

+46 70 660 76 40

dick.safstrom@nyfosa.se

Ingela Nyman

Förvaltningsassistent

+46 76 629 64 00

ingela.nyman@nyfosa.se

Johan Böckert

Förvaltare

+46 73 036 48 36

johan.bockert@nyfosa.se