English Svenska

Ängsgärdsgatan 4
721 30 Västerås
08-406 64 00

Christer Gran

Teknisk förvaltare

+46 70 736 84 84

christer.gran@nyfosa.se

Christina Bertilsson

Förvaltningsassistent

+46 70 542 93 00

christina.bertilsson@nyfosa.se

Dick Säfström

Regionsansvarig

+46 70 660 76 40

dick.safstrom@nyfosa.se

Ingela Nyman

Förvaltare

+46 76 629 64 00

ingela.nyman@nyfosa.se