English Svenska

Derbyvägen 20
212 35 Malmö
08-406 64 00

Daniel Bäckvall

Teknisk förvaltare

+46 70 691 86 00

daniel.backvall@nyfosa.se

Eva Hertzman

Förvaltningsassistent

+46 73 839 80 00

konsult.malmo@nyfosa.se

Henrik Nilsson

Förvaltare

+46 70 682 13 00

henrik.nilsson@nyfosa.se

Johan Persson

Teknisk förvaltare

+46 73 364 15 53

johan.persson@nyfosa.se

Mathias Cronqvist

Regionsansvarig

+46 73 334 18 67

mathias.cronqvist@nyfosa.se

Pia Ellingsworth

Förvaltare

+46 70 835 71 11

pia.ellingsworth@nyfosa.se

Peter Strömberg

Teknisk förvaltare

+46 70 811 05 43

peter.stromberg@nyfosa.se