English Svenska

Derbyvägen 20
212 35 Malmö
08-406 64 00

Cecilia Larsson

Förvaltare

+46 70 716 38 80

cecilia.larsson@nyfosa.se

Daniel Bäckvall

Teknisk förvaltare

+46 70 691 86 00

daniel.backvall@nyfosa.se

Eva Hertzman

Förvaltningsassistent

+46 72 062 20 50

eva.hertzman@nyfosa.se

Pia Ellingsworth

Förvaltare

+46 70 835 71 11

pia.ellingsworth@nyfosa.se

Stefan Lind

Regionsansvarig

+46 72 504 82 57

stefan.lind@nyfosa.se