English Svenska
2019-03-20 15:10

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande till årsstämman i Nyfosa AB

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Mats Andersson väljs som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen val av Johan Ericsson som ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Bengt Kjell har informerat valberedningen att han avböjer omval och därmed kommer att frånträda sitt uppdrag i samband med årsstämman.


Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju personer.


Mats Andersson är född 1954 och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Mats är för närvarande vice ordförande i The Global Challenges Foundation och styrelseledamot i bl.a. Carneo och Länsförsäkringar Liv samt har ett antal rådgivningsuppdrag. Han har lång erfarenhet av kapital- och aktiemarknadsfrågor, bl.a. från Fjärde AP-fonden, där han var VD i tio år, Tredje AP-fonden samt från ledande befattningar på Skandia Liv, Deutsche Bank, S.G. Warburg och Hägglöf & Ponsbach. Mats har varit styrelseledamot i ett flertal noterade bolag.


Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.


Nuvarande valberedningen i Nyfosa AB består av Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (valberedningens ordförande), Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, Mikael Falck, Kåpan Pensioner, Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden och Bengt Kjell, styrelseordförande i Nyfosa AB.  


Nyfosas årsstämma kommer att äga rum klockan 15.00 den 9 maj 2019 på Vasateatern, Vasagatan 19, i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:  


Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel: 073 964 07 03


Bengt Kjell, styrelsens ordförande, tel: 070 594 53 98


Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 15.10 CET.