English Svenska
2018-11-23 08:00

Nyfosa noteras på Nasdaq Stockholm

Idag noteras fastighetsbolaget Nyfosa AB på Nasdaq Stockholm. Aktierna handlas i Large Cap-segmentet med kortnamn NYF och ISIN-kod SE0011426428. Noteringen markerar starten för Nyfosa som ett självständigt bolag efter utdelningen till stamaktieägarna i Hemfosa.   

”Vi är glada och stolta över att Nyfosa nu noteras som ett självständigt bolag på Nasdaq Stockholm. Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som med sin affärsmodell erbjuder ett nytt investeringsalternativ på den svenska fastighetsmarknaden. Utan begränsningar i vår strategi vad gäller kategori, geografi eller storlek kan vi agera flexibelt och söka de bästa affärerna. Vi har ett starkt team på plats för att förverkliga Nyfosas mål och jag ser fram emot att leda ett växande noterat fastighetsbolag som går sin egen väg”, kommenterar Nyfosas VD Jens Engwall.


En extra bolagsstämma den 13 september 2018 i Hemfosa Fastigheter AB beslutade att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa, bestående av bolagets kommersiella fastighetsportfölj, till stamaktieägarna i Hemfosa. Syftet med delningen är att med två fristående och specialiserade bolag skapa bättre förutsättningar att tillvarata potentialen i hela verksamheten och därigenom öka aktieägarvärdet. Hemfosas stamaktieägare har erhållit en Nyfosa-aktie för varje stamaktie i Hemfosa som ägaren innehade på avstämningsdagen för utdelningen den 21 november 2018.


Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,4 MDSEK. Nyfosas ledningsgrupp består av Jens Engwall, VD; Stina Lindh Hök, Operativ chef; Jenny Lindholm, Transaktionschef; Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef, Johan Ejerhed, Finanschef; Anders Hörnqvist, Förvaltningschef och Ylva Hult Palmryd, Chefsjurist.

För mer information, vänligen kontakta: 
Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80
www.nyfosa.se