English Svenska

Nyhetsuppdatering

2019-10-15 13:02

Nyfosa förvärvar två fastigheter i Malmö till ett värde om 118 MSEK

Nyfosa förvärvar två fastigheter i Malmö till ett värde om totalt 118 MSEK.

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 21 000 kvadratmeter med årliga hyresintäkter om 10,1 MSEK. Fastigheterna är belägna i Malmö, Södra hamnen. De största hyresgästerna utgörs av Företagshus Logistik i Skåne AB, Tau Learning AB, och Hydraulik & Sopservice i Malmö AB. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,2 år och uthyrningsgraden uppgår till 85 procent. Fastigheterna har tillträtts idag den 15 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:  
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85