English Svenska

Pressmeddelande

2020-10-26 07:30

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för cirka 870 MSEK enligt tidigare avsiktsförklaring

Nyfosa har tecknat avtal med Galjaden Fastigheter AB om förvärv av en fastighetsportfölj till ett värde om cirka 870 MSEK. Portföljen, som främst består av fastigheter för lager-, industri- och grossisthandelsverksamhet, bidrar med starka kassaflöden och fortsatt tillväxt.

Den 16 september 2020 meddelade Nyfosa att bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva 90 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 1,1 MDSEK från Galjaden Fastigheter AB. Under avtalsförhandlingarna har parterna dock kommit överens om att Nyfosa istället förvärvar 100 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 870 MSEK. Förvaltningen av fastigheterna kommer efter tillträdet att hanteras externt av den befintliga förvaltaren genom avtal.Fastighetsportföljens 22 fastigheter, varav två tomträtter, är belägna på tillväxtorter såsom Linköping, Norrköping, Södertälje, Sigtuna, Malmö och Sollentuna med en uthyrningsbar yta om totalt cirka 94 tusen kvadratmeter. Bland de större hyresgästerna återfinns Optimera, Bevego och Dahl. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 78 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 3,9 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97,6 procent. Tillträde är planerat till den 15 januari 2021.   ”Vi är mycket nöjda att kunna genomföra denna affär som bidrar med ytterligare tillväxt och stabila kassaflöden till Nyfosa. Fastigheterna kompletterar också vårt befintliga bestånd i tillväxtregioner med starka hyresgäster i bra lägen. Vi ser även fram emot vårt nya samarbete med Galjadens gamla förvaltarteam, vilka vi har stort förtroende för”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 28,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se