English Svenska

Pressmeddelande

2020-06-01 14:20

Nyfosa avyttrar handelsfastighet till ett värde om 139 MSEK

Nyfosa har avyttrat en handelsfastighet i centrala Linköping till ett värde om 139 MSEK. Fastigheten Dynamon 5 som omfattar en yta om cirka 4,1 tusen kvadratmeter förvärvas av fastighetsbolaget Botrygg. Fastigheten har ett hyresvärde på 9,2 MSEK, varav 60 procent kommer från handel, med 3,2 år kvar på hyresavtalet. Frånträde av fastigheten genomförs den 1 juni 2020.”Vi ska alltid kunna omsätta fastigheter om vi hittar en bra och logisk affär. Detta är en solitär handelsfastighet i centrala Linköping där vi såg en bra möjlighet att sälja” kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 1885

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,8 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se