English Svenska

Pressmeddelande

2020-10-22 07:30

Delårsrapport januari – september 2020

JANUARI – SEPTEMBER 2020
 • Intäkter 1 477 MSEK (987)

 • Resultat efter skatt 1 728 MSEK (838)

 • Resultat efter skatt per aktie 9,55 SEK (5,00)JULI – SEPTEMBER 2020
 • Intäkter 554 MSEK (331)

 • Resultat efter skatt 819 MSEK (369)

 • Resultat efter skatt per aktie 4,44 SEK (2,20)VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET
 • I juli tillträddes den fastighetsportfölj med stor andel skattefinansierade hyresgäster som förvärvades under andra kvartalet till ett värde om 4,9 MDSEK.

 • I juli avyttrades fastigheter till ett värde om 1,0 MDSEK.

 • I augusti utsågs Stina Lindh Hök till VD i Nyfosa AB att den 26 oktober efterträda Jens Engwall, som blir rådgivare åt bolaget.

 • I september ingicks en avsiktsförklaring om förvärv av 90 procent av en fastighetsportfölj till ett värde om 1,1 MDSEK.

 • I september avyttrades en logistikportfölj till ett värde om 2,1 MDSEK.KOMMENTAR FRÅN VDUnder tredje kvartalet tog Nyfosa ännu ett tillväxtkliv med tillträde av fastigheter för cirka 4,6 MDSEK och en rejäl ökning i kassaflöde per aktie, vårt huvudsakliga tillväxtmått. Genom strategiska avyttringar har vi samtidigt skapat utrymme för nya förvärv med inriktning på starka, stabila kassaflöden.Vi kan konstatera att Nyfosa hittills har klarat utmaningarna från pandemin väl, liksom den absoluta merparten av våra hyresgäster. Med fastigheter i hela Sverige och utanför storstädernas cityområden upplever vi inte heller någon kännbar minskad efterfrågan på våra kontorslokaler. Tillgången till finansiering har återhämtat sig och vi har en hög aktivitet med mycket affärer på gång.Detta är min sista rapport som VD för Nyfosa. Jag är stolt och nöjd över vad Nyfosa har utvecklats till på mindre än två år: ett stabilt och växande bolag med en alldeles egen och vass position på den svenska fastighetsmarknaden. Nyfosa har en stark ledning och ett passionerat team som vet hur man gör bra affärer och utvecklar fastigheterna både hållbart och lönsamt. Med Stina Lindh Hök vid rodret känner jag mig trygg. Jag är glad att kunna fortsätta bidra som stöd till ledningen, som styrelseledamot och aktieägare. Nyfosa har bara startat sin resa, det ska bli spännande att följa med på den fortsatta turen. Håll i hatten!Jens Engwall, VD

Kontaktinformation

Jens Engwall, VD

Tel: +46 (0)70 690 65 50. Mail: jens.engwall@nyfosa.seAnn-Sofie Lindroth, Ekonomichef

Tel: +46 (0)70 574 59 25. Mail: ann-sofie.lindroth@nyfosa.se 


 Denna information är insiderinformation som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07:30 CEST.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 28,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.