English Svenska
Kommentar till Q1 och årsstämma Läs delårsrapporten

Aktien

Laddar in data...

Pressmeddelanden och nyheter

Nyfosa genomför riktad nyemission av 6 521 740 aktier och tillförs cirka 750 MSEK

2021-06-09 23:59
Läs mer

Nyfosa utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier

2021-06-09 17:31
Läs mer

Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer

2021-05-31 11:20
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj i Norrland till ett värde om 377 MSEK

2021-04-30 12:00
Läs mer

Nyfosa emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån samt offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

2021-04-23 17:35
Läs mer

Nyfosa ökar den maximala volymen i sitt återköpserbjudande

2021-04-23 14:50
Läs mer