English Svenska
VD kommenterar året Läs Bokslutskommunikén

Aktien

Laddar in data...

Pressmeddelanden och nyheter

Bokslutskommuniké januari–december 2020

2021-02-15 07:30
Läs mer

Nyfosa avyttrar handelsfastighet till ett värde om 220 MSEK

2021-02-01 12:20
Läs mer

Nyfosa avyttrar bostadsfastigheter till ett värde om 445 MSEK till Heimstaden

2020-12-04 13:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar fastigheter för 76 MSEK

2020-11-03 07:30
Läs mer

Nyfosa förvärvar handelsportfölj till ett värde om 175 MSEK

2020-11-02 07:30
Läs mer

Stina Lindh Hök tillträder som VD för Nyfosa

2020-10-26 07:30
Läs mer