Värnamo Linden 1

Environment

Fastigheten ligger i Rörstorp ca 1 km öster om centrum i Värnamo.
Omgivningen utgörs av bostäder och i viss mån handel och industrifastigheter.

Service

Kommersiell service finns närmast i centrala Värnamo.

Communications

Kollektiva kommunikationer finns i form av buss.

Do you have any thoughts?

You are always welcome to contact one of the property's contact persons

Göran Johansson

Uthyrare
+46 72 504 82 64

Directions