Nyfosa går in i Norge genom joint venture-bolag

Nyfosa har beslutat att etablera sig i Norge tillsammans med det norska fastighetsbolaget Samfunnsbyggeren AS. Nyfosa bedömer att det över tid kommer finnas goda affärsmöjligheter för en opportunistisk industriell aktör i Norge och har för avsikt att bygga upp ett diversifierat fastighetsbestånd med fokus på norska regionsstäder. Genom steget in i Norge kompletterar Nyfosa sin verksamhet som idag bedrivs i Sverige och Finland.

Nyfosa bildar ett joint venture tillsammans med fastighetsbolaget Samfunnsbyggeren AS, 50 procents ägarandel vardera. Målet är att ta tillvara affärsmöjligheter och att långsiktigt bygga upp ett fastighetsbestånd om 5–7 MDSEK. Inriktningen kommer vara regionsstäder och fastigheter i alla segment utom samhällsfastigheter, men i enlighet med Nyfosas opportunistiska strategi är det affären som avgör hur och i vilken takt portföljen kommer att formas. Norges fastighetsmarknad präglas främst av ett fragmenterat och icke-industriellt ägande. En opportunistisk fastighetsaktör såsom Nyfosa saknas i Norge och Nyfosas joint venture avser att ta den positionen.

Simon Venemyr Ottersland, huvudägare i Samfunnsbyggeren, blir VD för joint venture-bolaget. I Samfunnsbyggeren finns ett stort kunnande om norsk fastighetsmarknad och en bred erfarenhet av transaktioner inom sektorn.

”Vi tror att det kommer dyka upp intressanta affärsmöjligheter i Norge och då vill vi vara där. Jag känner Simon Venemyr Ottersland sedan lång tid tillbaka och vet att han är rätt person att samarbeta med i Norge. Med en plattform för affärer även i Norge skapar vi ytterligare möjligheter för Nyfosa att växa lönsamt”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD, Nyfosa.

”Att vi nu etablerar ett joint venture tillsammans med Nyfosa skapar mycket goda förutsättningar för att bygga ett industriellt fastighetsbolag i Norge. Vi känner människorna i Nyfosa väl och vi delar samma syn på affärer, Jag tror att vi med gemensamma krafter kommer få stort genomslag på den norska marknaden”, kommenterar Simon Venemyr Ottersland, VD, Samfunnsbyggeren AS.