Nyfosa avyttrar fastighet för 400 MSEK

Nyfosa har avyttrat kontorsfastigheten Skogskarlen 3 i Solna till ett försäljningspris om 400 MSEK.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 10 tusen kvadratmeter och årligt hyresvärde uppgår till cirka 19,6 MSEK. Uthyrningsgraden uppgår till 44 procent. Köpare är Fortifikationsverket för Nationellt cybersäkerhetscenter. Frånträde är planerat till den 30 september 2022.

”Nyfosa förvärvade denna fastighet i en större portföljaffär under 2020. Vi är glada att nu kunna bistå Fortifikationsverket med att hitta ändamålsenliga lokaler lämpade för Nationella cybersäkerhetscentret. Genom avyttringen frigör vi kapital för framtida förvärv”, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.