Investment Case

OLIKA GEOGRAFIER

Vi sprider risk genom att äga och förvalta fastigheter i olika kategorier och geografier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden.

FLEXIBLA

Vår huvudmarknad är kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på tillväxtkommuner –men är ej låsta till en nisch eller marknad.

KASSAFLÖDES FOKUSERADE

Vi fokuserar på kassaflöden –tillväxtmål om 10 procent årligen mätt i utdelningsgrundande kassaflöde per aktie.

TRANSAKTIONS INTENSIVA

Vi har transaktioner i vårt DNA. Ständigt aktiva på transaktions-marknaden – vi är alltid redo för en bra affär.

OPPORTUNISTISKA

Vi är opportunistiska och kan göra affärer där vi ser möjligheter.