Extra bolagsstämma 2022

Nyfosa AB höll extra bolagsstämma tisdagen den 15 november 2022.

Med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna utövade sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom poströstning.

Vid eventuella frågor rörande extra bolagsstämman, vänligen kontakta Linn Ejderhamn, Chefsjurist, på 0708 48 48 12 eller [email protected].