English Svenska

Pressmeddelande

2020-02-12 07:30

Valberedningens förslag till styrelse i Nyfosa AB

Valberedningen föreslår att Johan Ericsson, Mats Andersson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall och Per Lindblad omväljs som ledamöter i styrelsen för Nyfosa AB samt att Jenny Wärmé väljs som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Johan Ericsson som styrelseordförande. Kristina Sawjani har informerat valberedningen att hon avböjer omval.Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju personer.Jenny Wärmé är född 1978 och har en juristexamen från Stockholms universitet. Jenny är för närvarande Head of Legal & Corporate Affairs på Hembla AB samt styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ) och Tre Kronor Property Investment AB (publ). I maj 2020 tillträder Jenny en ny tjänst som chefsjurist och senior partner på Slättö Förvaltning AB. Jenny har många års erfarenhet av fastighetsjuridik och fastighetsbranschen samt av att verka i noterade bolag. Hon har tidigare varit bl.a. advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå, styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB och tingsnotarie vid Norrtälje tingsrätt.Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets webbplats.Nuvarande valberedning i Nyfosa AB består av Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (valberedningens ordförande), Lennart Francke, Swedbank Robur fonder, Daniel Klint, SEB fonder, Olof Nyström, Fjärde AP-fonden och Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa AB.  Nyfosas årsstämma kommer att äga rum den 23 april 2020 klockan 15.00 på Vasateatern, Vasagatan 19, i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:  

Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel: 073 964 07 03

Johan Ericsson, styrelsens ordförande, tel: 070 544 00 00 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020, kl. 07.30 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se