English Svenska

Pressmeddelande

2021-09-08 07:30

Valberedning 2022

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2021 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningen består av:
  • David Mindus, utsedd av AB Sagax (valberedningens ordförande),

  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,

  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder,

  • Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken fonder, och

  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.Information om valberedningens arbete finns på Nyfosas webbplats www.nyfosa.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@nyfosa.se eller med brev till Nyfosa AB, Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022.Nyfosas årsstämma för 2022 kommer hållas i Stockholm den 19 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:  

David Mindus, valberedningens ordförande, tel 070 602 76 35


 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 september 2021 kl. 07:30 CEST.
Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 juni 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 31,4 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Dokument