English Svenska

Pressmeddelande

2020-10-26 07:30

Stina Lindh Hök tillträder som VD för Nyfosa

Som tidigare meddelats har Stina Lindh Hök utsetts till ny VD för Nyfosa AB. Hon tillträder tjänsten idag den 26 oktober 2020 och efterträder Jens Engwall som kommer att kvarstå som rådgivare till bolaget.

Stina Lindh Hök kommer närmast från tjänsten som Operativ Chef på Nyfosa och har tidigare haft befattningar inom transaktionsintensiv fastighetsverksamhet på Hemfosa, Atrium Ljungberg, Leimdörfer och Fabege.”Det är med stor entusiasm som jag idag tillträder som VD för Nyfosa. Jag ser mycket fram emot att fortsätta växa tillsammans med vårt starka team och har som alltid fokus inställt på hög transaktionsaktivitet och fortsatt värdeskapande”, kommenterar Stina Lindh Hök, ny VD för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 28,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se.