English Svenska

Pressmeddelande

2020-08-31 08:00

Stina Lindh Hök ny VD för Nyfosa

Styrelsen i Nyfosa har utsett Stina Lindh Hök till ny VD för Nyfosa AB. Hon tar över efter Jens Engwall som varit bolagets VD sedan avknoppningen från Hemfosa hösten 2018. Stina är idag Nyfosas operativa chef med en gedigen erfarenhet från transaktionsintensiv fastighetsverksamhet och affärsutveckling. Stina tillträder som VD den 26 oktober 2020.

Stina Lindh Hök är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har varit operativ chef för Nyfosa sedan bolaget bildades och var transaktionschef i Hemfosa från 2012 till 2018. Tidigare har hon haft befattningar som projektledare för transaktioner inom Atrium Ljungberg respektive Leimdörfer samt som fastighetschef på Fabege.”Vi är mycket glada över att Stina Lindh Hök tillträder som VD för att fortsätta utveckla Nyfosa när Jens Engwall väljer att fasa ut. Stina har som operativ chef haft en central roll i att bygga upp Nyfosa till den position bolaget har idag. Med Stina får Nyfosa både kontinuitet och ny energi genom hennes värdefulla kompetens inom fastighetstransaktioner och affärsutveckling. När nu Jens Engwalls roll i Nyfosa förändras vill jag också passa på att tacka Jens för hans avgörande betydelse för Nyfosas utveckling och dynamiska företagskultur”, kommenterar Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.”Jag är glad och stolt över förtroendet att leda och vidareutveckla Nyfosa. Vi har en spännande och lönsam resa bakom oss, nu blickar jag framåt med siktet inställt på fortsatt hög transaktionsaktivitet och på att skapa värde genom tillväxt och starka kassaflöden. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med det starka och dedikerade teamet på Nyfosa. Det finns massor kvar att göra”, säger Stina Lindh Hök, tillträdande VD.  Jens Engwall kommer att kvarstå som rådgivare till bolaget under en tvåårsperiod. Han avser att fortsatt stå till förfogande som styrelseledamot i Nyfosa, även för omval inför nästa årsstämma, samt att behålla ett betydande aktieinnehav i bolaget.”Jag är nöjd över att vi på endast två års tid skapat det stabila och växande bolag som Nyfosa är idag. Stina har varit en motor i Nyfosas transaktionsverksamhet och jag är övertygad om att hon på ett utmärkt sätt kommer vidareutveckla bolaget och driva en fortsatt offensiv tillväxt. Stina kan bolaget, marknaden och har en fantastisk näsa för affärer. Vi har arbetat tillsammans i tio år och det känns helt självklart att Stina är den som nu tar över som VD. Det kommer bli bra”, kommenterar Jens Engwall, avgående VD i Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johan Ericsson, styrelsens ordförande, je@shhbostad.se, mobil 070-544 00 00

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020, kl. 8.00.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se