English Svenska

Pressmeddelande

2021-06-30 07:30

Ökat antal aktier och röster i Nyfosa

Antalet aktier och röster i Nyfosa AB har ökat till följd av den riktade nyemission av aktier som bolaget genomförde den 9 juni 2021. Genom den riktade nyemissionen ökade antalet aktier och röster i bolaget med 6 521 740. Den sista handelsdagen i juni uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 191 022 813.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, VD, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

 Denna information är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 07.30 CEST.
Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska och finska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2021 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 30,6 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Dokument