English Svenska

Nyhetsuppdatering

2019-07-03 17:15

Nyfosas joint venture Söderport förvärvar 3 fastigheter för 117 miljoner kronor

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och Sagax, har genom tre separata transaktioner förvärvat två fastigheter i Stockholm samt en fastighet i Göteborg. Den sammanlagda investeringen uppgår till 117 miljoner kronor.


Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 10 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 7,5 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 7,3 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 74 %.


Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde sker under det tredje kvartalet. Förvärvet finansieras genom eget kapital.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85