English Svenska
2019-04-03 07:30

NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2018

Nyfosas årsredovisning 2018


Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig på Nyfosas webbplats, www.nyfosa.se.


Nyfosa’s Annual Report 2018


The annual report for 2018, Swedish version, is now available at Nyfosa´s website, www.nyfosa.se. An English version will be published shortly.

För mer information, vänligen kontakta: 


Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-406 64 00
Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef, ann-sofie.lindroth@nyfosa.se, mobil 070-574 59 25Denna information är sådan information som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2019 kl. 07.30 CET.