English Svenska

Pressmeddelande

2019-11-19 12:00

Nyfosa har under fjärde kvartalet förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 654 MSEK

Nyfosa har, per idag, under det fjärde kvartalet förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 654 MSEK i fyra separata affärer. Totalt har bolaget förvärvat 16 fastigheter belägna runt om i Sverige med tyngdpunkt på Södertälje och Malmö. Den totala ytan är 100 257 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 67,8 MSEK. Den genomsnittliga kontraktslängden är ca fyra år.

Nyfosa har genom två separata transaktioner förvärvat fyra kommersiella fastigheter till ett totalt värde om 322 MSEK. Fastigheterna som är belägna i Södertälje, Halmstad, Varberg och Falkenberg har en total yta om cirka 13 552 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 24,1 MSEK.  De största hyresgästerna utgörs av HSB, Bravida, Besikta Bilprovning i Sverige AB och AB Svensk Bilprovning, Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 96 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheten i Södertälje är den 1 december 2019 och för resterande fastigheter den 15 november 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.I tillägg till ovanstående förvärv, har Nyfosa genomfört två ytterligare förvärv under kvartalet (vilket redan kommunicerats via bolagets hemsida). Bolaget har förvärvat dels två fastigheter i Malmö till ett värde om 118 MSEK, dels tio fastigheter från Nyfosas joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”) till ett värde om 214 MSEK. Fastigheterna som förvärvats från Söderport är belägna i Filipstad, Kumla, Kungsör, Oskarshamn, Piteå och Sandviken.”Vi fortsätter att förvärva fastigheter i ett högt tempo och är ett bra kliv på vägen mot vårt tillväxtmål. Det fjärde kvartalets förvärv speglar vår strategi väl med spridning gällande både geografi och segment. Det är fastigheter i en mix av attraktiva lägen, långa kontrakt och starka hyresgäster vilket ger stabilitet och en bra avkastning.” säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85


 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019, kl. 12.00 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se