English Svenska

Pressmeddelande               

2020-10-12 08:00

Nyfosa har förvärvat fastighet till ett värde om cirka 65 MSEK

Nyfosa har förvärvat en kontorsfastighet i Örnsköldsvik till ett värde om cirka 65 MSEK och kompletterar därmed befintligt bestånd i området med stabila kassaflöden.

Fastigheten Köpmannen 1 omfattar en yta om cirka 7 tusen kvadratmeter bestående av främst kontor, med ett hyresvärde om cirka 8 MSEK. Bland hyresgästerna återfinns Örnsköldsviks kommun, Medborgarskolan, ABB, Nordic Wellness och Euro Accident. Den genomsnittliga avtalstiden är 2,0 år med en uthyrningsgrad på 86 procent. Fastigheten tillträddes den 5 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se